اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول
تلفن :08648508-داخلی 4
نمابر : 08648508-داخلی 7
  

تاریخ های مهم


 مهلت ارسال اصل مقالات:از 1396/4/15 الی 1396/10/30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش:1396/10/30
تاریخ برگزاری کنفرانس:1396/12/11