اخبار

1396/12/11
آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه انرژی و ارائه يافته هاي علمي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي


1.     آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته  در حوزه انرژی.

2.       ارايه يافته هاي علمي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به شركت هاي فعال در زمينه انرژی كشور.

3.       جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی سیستمهای انرژی.

7.      
كمك به تعيين راهبرد و مسير تحقيقات اساسي مورد نياز كشور در زمينه انرژی

8.       جلب مشاركت هر چه بيشتر مراكز آموزشي،تحقيقاتي،سازمانهاي اجرايي و صنعت در توسعه علوم و صنايع انرژی

9. ایجاد بستر مناسب برای هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید و صنعتگران کشور
10. ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !